Najnovije izmene na sajtu Video galerija Galerija dokumenata

tenLogic sistem kućne automatike se instalira na već postojeću elektroenergetsku instalaciju. Koristi elektroenergetske kablove kao medijum za prenos podataka za komunikaciju između uređaja.Prilagođava se galanteriji bilo kog proizvođača priključnica i prekidača. Nema centralnu upravljačku jedinicu.

Sistem se instalira u postojeće ili kuće - stanove u izgradnji. Potrebne su minimalne korekcije elektroinstalacija.

U spratnu tablu ili GRO treba postaviti filter/ukrštač faza, čija je funkcija da vrši filtriranje signala i ukrštanje faza /kod objekata koji imaju više od 1 faze/. U svaku doznu iza prekidača ili priključnice treba postaviti module. Za potrebe rada modula neophodni su FAZA i NULA.

Detaljnije o korekcijama elektroinstalacija za potrebe tenLogic kućne automatike.

Video prezentacija instalacije modula:


  • Instalacija tenLogic modula u doznu

  • Instalacija tenLogic modula u priključnicu i produbljivanje dozne

  • Instalacija tenLogic filtera/ukrštača faza