Najnovije izmene na sajtu Video galerija Galerija dokumenata

ŠTA JE tenLogic?

tenLogic je sistem kućne automatike – pametnih kuća koji:

štedi energiju, omogućava energetsku efikasnost

povećava kvalitet stanovanja

obezbeđuje zadovoljstvo upravljanja ambijentom

štiti životnu sredinu

povećava bezbednost stanovanja

tenLogic je najčešće implementiran u logičnu televiziju - Logi TV.

Logi TV, je novi medij, koji na savremen način integriše kućnu automatiku, televiziju i internet - spaja muziku, slikarstvo, fotografiju, film koristeći savremena tehnološka rešenja.

 

ZAŠTO tenLogic?

  • Ovo je sistem koji se može instalirati u objekte u izgradnji i u izgrađene objekte, sa minimalnim prepravkama,
  • Za instalaciju nije potrebno postaviti nove kablove, već se koristi postojeća instalacija 220V, tako da se štedi vreme i novac,
  • Korisnik lako redizajnira tenLogic, prema svojim potrebama, a može ga i dograđivati po sistemu LEGO,
  • Logi TV je multi tehnološki sistem, koji se sastoji od različith podsistema,
  • tenLogic koristi protokol, koji ima visoku kompatibilnost sa postojećim standardnim protokolom (x10), ali se može birati sistem sa i bez povratne informacije,
  • Sistem ima mogućnosti za korišćenje softvera, koji je smešten na veoma savremenoj i kvalitetnoj hardverskoj platformi,
  • Na logičan i lak način može se projektovati i instalirati u objektima srednje veličine, različite namene,
  • Obezbeđena podrška pri preliminarnoj odluci o uvođenju i projektovanju većih sistema,
  • Prodaja tenLogic je isključivo preko sertifikovanih dilera koji su stručno osposobljeni za instaliranje i pustanje sistema u rad. Sertifikovani diler je lice koje je zaposleno u kompaniji koja ima sertifikat dilera, a lično je savladao obuku i u kontaktu sa klijentom je obavezan da pokaže važeći sertifikat. Na ovaj način kupac, sertifikovani diler i tenLogic dobijaju najviše.
  • tenLogic prati potrebe korisnika, razvoj novih tehnologija i rešenja, uz najbolji kvalitet, karakteristike i cene u svojoj klasi.