Najnovije izmene na sajtu Video galerija Galerija dokumenata
tenLogic10l

Oprema za sistem tenLogic 10L, ima sledeće karateristike:

  • koristi već postojeće elektroenergetske instalacije, uz minimalne prepravke,
  • sistem je pouzdan i ekonomičan,
  • ima jednosmernu komunikaciju, ali signal šalje dva puta radi povećanja sigurnosti,
  • koristi se za manje sisteme - do 300m², ima 256 adresa,
  • postoji određena kompatibilnost sa standardnim protokolom x10
tenLogic10l2

Oprema za sistem tenLogic 10L2, ima sledeće karateristike:

  • koristi već postojeće elektroenergetske instalacije, uz minimalne prepravke,
  • sistem je pouzdan i ekonomičan,
  • ima dvosmernu komunikaciju, tako da se može utvrditi-proveriti trenutni status (uključeno-isključeno),
  • koristi se za veće sisteme, ima 64.000 adresa,
  • postoji određena kompatibilnost sa standardnim protokolom x10

Sistem LogiTV, integriše, kućnu automatiku - tenLogic, sa televizijom i internetom. Kontroler LogiTV, ima integrisan softver za kućnu automatiku - tenLogic, a pomoću njega se može koristiti internet, gledati filmovi, slušati muzika,…

Sistemi koriste pribor i opremu koja ne pripada sistemima tenLogic i LogiTV.