Najnovije izmene na sajtu Video galerija Galerija dokumenata

10L - ML1 - dim

tenLogic Modul za 1 svetlo sa dimovanjem, uzidni (300W)

 • Postavlja se iza bilo kog prekidača;
 • Lako se programira i upravlja;
 • Elektronsko programiranje adrese;
 • Zahteva "Nulu" pri povezivanju;
 • Povezuje se na jednu svetiljku;
 • Upravlja sa sijalicama sa užarenim vlaknom i halogenim sijalicama;
 • Moguće upravljanje: "UKLJUČI/ISKLJUČI-ON/OFF", "POTAMNI/POSVETLI-Dim/Bright";
 • Kompatibilan sa bilo kojim tenLogic RF enkriptovanim daljinskim upravljačem ili LogiTV softverom za tenLogic kontroler.

Uputstvo tenLogic 10L-ML1-dim.pdf

10L - ML2 - dim

tenLogic Modul za 2 svetla sa dimovanjem, uzidni (400W)

 • Postavlja se iza bilo kog prekidača;
 • Lako se programira i upravlja;
 • Elektronsko programiranje adrese;
 • Zahteva "Nulu" pri povezivanju;
 • Povezuje se na dve svetiljke;
 • Upravlja sa sijalicama sa užarenim vlaknom i halogenim sijalicama;
 • Moguće upravljanje: "UKLJUČI/ISKLJUČI-ON/OFF", "POTAMNI/POSVETLI-Dim/Bright";
 • Kompatibilan sa bilo kojim tenLogic RF enkriptovanim daljinskim upravljačem ili LogiTV softverom za tenLogic kontroler.

Uputstvo tenLogic 10L-ML2-dim.pdf

10L - MLA1

tenLogic Modul za 1 svetlo/priključnicu, uzidni (1600W)

 • Postavlja se iza bilo kog prekidača/priključnice;
 • Lako se programira i upravlja;
 • Elektronsko programiranje adrese;
 • Zahteva "Nulu" pri povezivanju;
 • Povezuje se na jednu svetiljku/uređaj;
 • Upravlja sa fluorescentnim, halogenim sijalicama i sijalicama sa užarenim vlaknom ili uređajem;
 • Moguće upravljanje: "UKLJUČI/ISKLJUČI-ON/OFF";
 • Kompatibilan sa bilo kojim tenLogic RF enkriptovanim daljinskim upravljačem ili LogiTV softverom za tenLogic kontroler.

Uputstvo tenLogic 10L-MLA1.pdf

10L - MLA2

tenLogic Modul za 2 svetla/priključnice, uzidni (2x1600W)

 • Postavlja se iza bilo kog prekidača/priključnice;
 • Lako se programira i upravlja;
 • Elektronsko programiranje adrese;
 • Zahteva "Nulu" pri povezivanju;
 • Povezuje se na dve svetiljke/uređaja;
 • Upravlja sa fluorescentnim, halogenim sijalicama i sijalicama sa užarenim vlaknom ili uređajem;
 • Moguće upravljanje: "UKLJUČI/ISKLJUČI-ON/OFF";
 • Kompatibilan sa bilo kojim tenLogic RF enkriptovanim daljinskim upravljačem ili LogiTV softverom za tenLogic kontroler.

Uputstvo tenLogic 10L-MLA2.pdf

10L - MM

tenLogic Modul za motor za roletne, uzidni (300W)

 • Postavlja se iza bilo kog tastera;
 • Lako se programira i upravlja;
 • Elektronsko programiranje adrese;
 • Zahteva "Nulu" i "Fazu" pri povezivanju;
 • Povezuje se na jedan motor za roletne;
 • Moguće upravljanje: "PODIGNI/SPUSTI";
 • Kompatibilan sa bilo kojim tenLogic RF enkriptovanim daljinskim upravljačem ili LogiTV softverom za tenLogic kontroler.

Uputstvo tenLogic 10L-MM.pdf

10L - MS4

tenLogic Modul za 4 scenarija, uzidni

 • Postavlja se iza bilo kog tastera;
 • Lako se programira i upravlja;
 • Elektronsko programiranje scenarija;
 • Zahteva "Nulu" i "Fazu" pri povezivanju;
 • Upravlja sa 4 scenarija (16 uređaja po svakom scenariju).

Uputstvo tenLogic 10L-MS4.pdf

10L - MT - E

tenLogic Modul primopredajnik RF kodiran, uzidni

 • Postavlja se iza bilo kog prekidača/priključnice;
 • Lako se programira i upravlja;
 • Zahteva "Nulu" pri povezivanju;
 • Kompatibilan sa bilo kojim tenLogic RF enkriptovanim daljinskim upravljačem ili LogiTV softverom za tenLogic kontroler;
 • Svaki tenLogic RF enktiptovan daljinski upravljač ili LogiTV softver za tenLogic kontroler treba da bude sinhronizovan sa tenLogic Modul primopredajnikom RF kodiranim.

Uputstvo tenLogic 10L-MT-E.pdf

10L - MF

tenLogic Modul Filter, uzidni (5A)

 • Postavlja se iza bilo koje priključnice;
 • Zahteva "Nulu" pri povezivanju;
 • Filtrira šumove u elektro energetskoj mreži.

Uputstvo tenLogic 10L-MF.pdf

10L - PF

tenLogic Filter, nadzidni (5A)

 • Priključuje se u bilo koju priključnicu;
 • Zahteva "Nulu" pri psovezivanju;
 • Filtrira šumove u elektro energetskoj mreži.

Uputstvo tenLogic 10L-PF.pdf

10L - MR

tenLogic Modul Pojačavač signala, uzidni (5A)

 • Postavlja se iza bilo koje priključnice/prekidača;
 • Zahteva "Nulu" pri povezivanju;
 • Pojačava tenLogic signal u elektro energetskoj mreži.

Uputstvo tenLogic 10L-MR.pdf

10L - IR1

tenLogic Kontroler uređaja sa IC prijemnikom

 • Postavlja se na IC prijemnik bilo kog uređaja koji koristi daljinski upravljač
 • Lako se programira i upravlja;
 • Elektronsko programiranje adrese;
 • Koristi se umesto daljinskog upravljača uređaja;
 • Kontroliše do 16 adresa (32 IC komande, po 2 IC komande za svaku adresu).

Uputstvo tenLogic 10L-IR1.pdf

10L - TC1

tenLogic Telefonski kontroler

 • Priključuje se u bilo koju priključnicu;
 • Funkcija glasovnih poruka;
 • Pristupanje sistemu preko šifre;
 • Upravlja sa svim uređajima koji su automatizovani.

Uputstvo tenLogic 10L-TC1.pdf

10L-IR-RF TOUCH

tenLogic 10L-IR-RF TOUCH

 • Upravlja uređajima u tenLogic kućnoj automatici;
 • Univerzalni daljinski upravljač;
 • Svaki tenLogic 10L-IR/RF TOUCH kodiran daljinski upravljač treba da bude sinhronizovan sa tenLogic Modul primopredajnikom RF kodiranim;
 • Glasovna indikacija u modu programiranja;
 • Vizuelizacija svih komandi;
 • Svaki od 2 displeja može imati do 24 različite stranice;
 • Na svakoj stranici se može postaviti do 18 tastera (svaki veličine > 7 x 8mm);
 • Reset taster na poleđini daljinskog upravljača;
 • Odlazak u režim mirovanja (standby mod): U slučaju ne korišćenja dužeg od 60 sekundi;

Instalatersko uputstvo tenLogic 10L-IR-RF TOUCH.pdf

Korisničko uputstvo tenLogic 10L-IR-RF TOUCH.pdf

tenLogic Filter/ukrštač 3 faze

tenLogic Filter/ukrštač 3 faze

 • Postavlja se u spratnu tablu ili glavni razvodni orman pre svih potrošača (zauzima mesta 12 osigurača);
 • Onemogućava da 10L signal napusti objekat i obrnuto;
 • Ukrštanjem sve 3 faze omogućava prelazak 10L signala sa jedne na drugu fazu.

Uputstvo tenLogic Filter/ukrštač 3 faze.pdf

tenLogic 10L-FC-DIN

tenLogic 10L-FC-DIN

 • Za ukrštanje sve 3 faze potrebna su tri 10L-FC-DIN;
 • Postavlja se u spratnu tablu ili glavni razvodni orman pre svih potrošača (zauzima mesta 6 osigurača);
 • Onemogućava da 10L signal napusti objekat i obrnuto;
 • Ukrštanjem sve 3 faze omogućava prelazak 10L signala sa jedne na drugu fazu.

Uputstvo tenLogic 10L-FC-DIN.pdf