Najnovije izmene na sajtu Video galerija Galerija dokumenata

LogiTV je softver namenjen za upravljanje uređajima preko televizora, multimediju i internet. Dovoljno je povezati kontroler sa televizorom (preko HDMI kabla) i internet vezom (WiFi ili Ethernet). Grafika LogiTV softvera je veoma jednostavna i prilagođava se potrebama korisnika.

LogiTV unapređuje vaš postojeći televizor, bez dodatnih troškova kupovine novog smartTV-a. Softverom upravljate preko daljinskog upravljača sa mišem i tastaturom.

Sadržaji LogiTV softvera:

Video prezentacija LogiTV softvera

Upoznajte se sa ekranima LogiTV softvera