Naslov: tenLogic - Obuka za tenLogic sertifikovanog dilera
Datum slanja: Feb 6, 2012
 
 

prijavite se na info@tenLogic.com

Sertifikacija dilera

Prodaja tenLogic vrši se isključivo preko sertifikovanih dilera koji su stručno osposobljeni za instaliranje i puštanje sistema u rad.

link

Šta je tenLogic?

tenLogic je sistem kućne automatike, koji se instalira u toku gradnje ili u već izgrađene objekte a može se dograđivati po sistemu LEGO. tenLogic je najčešće implementiran u logičnu televiziju - LogiTV.

LogiTV je novi medij, koji na savremen način integriše kućnu automatiku, televiziju i internet - spaja muziku, slikarstvo, fotografiju, film koristeći savremena tehnološka rešenja.

link

Šta je LogiTV?

LogiTV integriše automatiku, internet, filmove, fotografiju, muziku, televiziju, bezbednost ...
On omogućava upravljanje kućnom automatikom. Univerzalnim daljinskim upravljačem sa mišem i tastaturom se upravlja svim audio/video uređajima, kućnom automatikom, a koristi se i za internet. Grafika LogiTV-a prati se na TV prijemniku. Svaki korisnik može sistem naknadno konfigurisati prema svojim željama i potrebama.

link

tenLogic Android

Upravljanje uređajima u tenLogic sistemu kućne automatike preko pametnog telefona ili tabletpc-a sa ANDROID platformom.

Kontrola iz kuće ili sa udaljene lokacije.

www.tenlogic.rs info@tenlogic.com

Molimo Vas nemojte odgovarati na ovaj e-mail. Ovaj e-mail je poslat kao obaveštenje, a ova adresa ne može da primi dolaznu poštu. Ako imate dodatnih pitanja ili Vam je potrebna pomoć, pozovite nas +381 32 350222

Ukoliko više ne želite da primate tenLogic Newsletter kliknite ovde za odjavu.