Najnovije izmene na sajtu Video galerija Galerija dokumenata
245m2-mini.png

Cena pametne kuće već od 19,93€∕m² ili 4.883€ (bez LogiTV, za kuću – stan do 245m²)
Cena pametne kuće već od 22,63€∕m² ili 5.545€ (sa LogiTV, za kuću – stan do 245m²)

Upravlja se pomoću dva tastera za scenarija, tri daljinska upravljača sa touchscreen-om, preko TV-a, interneta (mobilni telefon ili tablet pc sa android operativnim sistemom) i pozivanjem fiksnog broja telefona.

Upravljanje sa:

 • petnaest grupa osvetljena sa dimovanjem
 • devet grupa osvetljenja ukuljuči/isključi
 • devet roletni
 • devet priključnica
 • tri faze na šporetu
 • dva audio/video uređaja
 • tri klima uređaja

Šematski prikaz cene za pametnu kuću od 245m² - mini

245m2-optimal.png

Cena pametne kuće već od 26,7€∕m² ili 6.546€ (bez LogiTV, za kuću – stan do 245m²)
Cena pametne kuće već od 32,1€∕m² ili 7.870€ (sa LogiTV, za kuću – stan do 245m²)

Upravlja se pomoću dva tastera za scenarija, tri daljinska upravljača sa touchscreen-om, preko dva
TV-a, interneta (mobilni telefon ili tablet pc sa android operativnim sistemom) i pozivanjem fiksnog broja telefona.

Upravljanje sa:

 • petnaest grupa osvetljena sa dimovanjem
 • devet grupa osvetljenja ukuljuči/isključi
 • trinaest roletni
 • petnaest priključnica
 • tri faze na šporetu
 • tri uređaja veće snage
 • sedam audio/video uređaja
 • sedam klima uređaja

Šematski prikaz cene za pametnu kuću od 245m² - optimal

245m2-maxi.png

Cena pametne kuće već od 38,5€∕m² ili 9.436€ (bez LogiTV, za kuću – stan do 245m²)
Cena pametne kuće već od 49,3€∕m² ili 12.084€ (sa LogiTV, za kuću – stan do 245m²)

Upravlja se pomoću dva tastera za scenarija, tri daljinska upravljača sa touchscreen-om, preko dva
TV-a, interneta (mobilni telefon ili tablet pc sa android operativnim sistemom) i pozivanjem fiksnog broja telefona.

Upravljanje sa:

 • petnaest grupa osvetljena sa dimovanjem
 • osamnaest grupa osvetljenja ukuljuči/isključi
 • dvadeset pet roletni
 • dvadeset šest priključnica
 • tri faze na šporetu
 • šest uređaja veće snage
 • dvanaest audio/video uređaja
 • sedam klima uređaja
 • jednim kotlom

Šematski prikaz cene za pametnu kuću od 245m² - maxi

Tabelarni prikaz paketa za pametnu kuću – stan od 245m²

tenlogic Osvetljenje sa dimovanjem Osvetljenje ukuljuči/isključi Roletne Priključnice Šporet
(Broj faza)
Uređaj veće snage Audio/Video uređaj Klima uređajKotaoCenovnik
245 mini 15 grupa 9 grupa 9 9 3 / 2 3 / Cenovnik 245 mini
245 optimal 15 grupa 9 grupa 13 15 3 3 7 7 / Cenovnik 245 optimal
245 maxi 15 grupa 18 grupa 25 26 3 6 12 7 1 Cenovnik 245 maxi